Start

Stephansen

familie


Livet leves forlæns men forstås baglæns

Hvem er du..


Du kender dit navn, dine forældre og dine søskende, men kender du din historie ?


Ved du en hel del mere, hører jeg meget gerne fra dig, jeg prøver ihærdigt at sam-le historien efter Laurs Michelsen f. 1711 i Tæbring og Johanne Marie Christensdat-ter f. 1724 på Salling.


Af pladshensyn er jeg desværre nødsaget til her alene at oplyse om efterkommerne efter Martin Stefensen født i Gundtoft i 1878, den øvrige familie findes på andre sites.


Senere er familien kommet til at hedde Stephansen (Steffensen m.fl.), der blev skiftet efternavn alt efter faderens foravn.


Ingen oplysninger anvendes kommercielt.

 

Du sender en mail eller


ringer på 30 28 44 46


Jeg prøver at sikre dig mod misbrug af dine data, jeg gør mit bedste.

Vil du bidrage ??


Jeg forsøger at finde tilbage til mine rød-der. Har du fundet dine rødder, eller er det bare noget, som ikke har din interes-se ????


Måske er der andre, som er interesseret i din historie.


Hvis det har din interesse, er også du me-get velkommen til at sende mig billeder eller historier, jeg vil forsøge at få dine indlæg med her, dog kræver jeg, at det er positive indlæg da jeg ikke vil bagtale folk, som ikke er her mere og slet ikke folk, som er her endnu


Hvis du synes det lyder bare lidt interes-sant, skal du bare gå i dine forældres bil-ledarkiv og sende billederne til mig, så skal du bare se.


Jeg returnerer naturligvis billederne hur-tigst muligt, det kan evt. ske ved et aftalt besøg.


Tak for din hjælp.


Hvad kan du tilbyde ???

Hvem er jeg ??


Jeg er selv efterkommer efter de nævnte personer, jeg er født i 1942, gift i 1974 og har 2 børn og 2 børnebørn.

 


Min morfar hed Martin Stephansen og bo-ede på Vestervig-egnen de meste af sit liv.

 


Han havde 7 søskende, som jeg har kendt noget til i større eller mindre omfang.

 


Hvis du ligger inde med data, adresser og gerne billeder vil jeg gerne låne dette materiale, det vil så blive indarbejdet på denne hjemmeside, som absolut ikke er færdig på nuværende og nok aldrig bliver det.

 


Hvis du vil vide mere er du velkommen til at spørge, hjemmesiden er ikke udtryk for, alt det jeg ved om familien. Jeg har muligvid også kendsab til  flere personer end vist her.Fik du taget en beslutning ??

Copyrigth@all reserved                                                                                                                                          Her kan du skive din historie